Publikacje i rekomendacje YPAN stworzone przez młodych budowniczych pokoju


Niniejsze wytyczne dotyczące przedsiębiorczości społecznej (SE) na rzecz budowania pokoju zostały opracowane przez uczestników szkolenia "Blue Print" prowadzonego przez Libre-Pensadores de la Sierra de Madrid (LPS) i Youth Peace Ambassadors Network (YPAN).

Jednym z celów projektu było zbadanie wraz z młodymi ludźmi przedsiębiorczości społecznej jako narzędzia wspierania procesu pokojowego w społecznościach lokalnych. W wyniku realizacji projektu uczestnicy stworzyli następujące wytyczne.

Jeśli więc kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak założyć i prowadzić firmę, która jest zaangażowana społecznie i rozwija kulturę pokoju - sprawdź te wskazówki!

Głęboko wierzymy, że w naszych społeczeństwach nierówność płci jest nadal problemem społecznym, który narusza prawa człowieka, zwłaszcza kobiet, dziewcząt iosób binarnych.

Międzynarodowi współpracownicy na rzecz pokoju, w tym osoby pracujące z młodzieżą, aktywiści i młodzi profesjonaliści, wzięli udział w szkoleniu "Równe znaczy równe: szkolenie na temat podejścia do budowania pokoju uwzględniającego kwestie płci" zorganizowanym przez YPAN w kontekście programu Erasmus + w celu rozwijania podejścia do równości płci w budowaniu pokoju.

Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas kursu postanowili zaproponować dokument, który podsumowuje niektóre praktyki i zalecenia dla organizacji młodzieżowych dotyczące wdrażania podejścia i działań na rzecz równości płci.

Międzynarodowi współpracownicy na rzecz pokoju, w tym osoby pracujące z młodzieżą, aktywiści i młodzi profesjonaliści, wzięli udział w szkoleniu "Równe znaczy równe: szkolenie na temat podejścia do budowania pokoju uwzględniającego kwestie płci" zorganizowanym przez YPAN w kontekście programu Erasmus + w celu rozwijania podejścia do równości płci w budowaniu pokoju.

W wyniku szkolenia stworzyli oni następujące zalecenia dla decydentów dotyczące bardziej wrażliwego na płeć podejścia do edukacji w krajach Unii Europejskiej i Rady Europy.

Współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej