WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POKOJU

internetowe szkolenie trenerów w zakresie edukacji na rzecz pokoju

12-13 i 18-19-20 grudnia 2020 r.

 

 

Projekt "Peace Insights" został opracowany przez grupę międzynarodowych animatorów i działaczy młodzieżowych - członków YPAN - pracujących na rzecz budowania pokoju. Jako młodzi ludzie wierzymy, że pokój to coś więcej niż tylko brak wojny. Pokój definiuje się także jako postawy, instytucje i struktury, które budują i podtrzymują pokojowe społeczeństwa. Zdolność do budowania pokoju oznacza dla nas zdolność do przekształcania konfliktów z empatią, bez użycia przemocy i z kreatywnością. Tych umiejętności w zakresie budowania pokoju trzeba się nauczyć, ale bardzo często nasze systemy szkolne nie zapewniają nauczania opartego na prawach człowieka i kulturze pokoju.

Dlatego chcemy wskazać Wam drogę, abyście mogli przewodzić innym w tej dziedzinie i zaprowadzić trwały pokój w czasach CWID.