Sieć Młodzieżowych Ambasadorów Pokoju - godność ludzka i budowanie pokoju przez młodych ludzi

NASZA MISJA

Sieć YPA pragnie rozwijać kulturę pokoju poprzez wzmacnianie pozycji młodych ludzi, promowanie praw człowieka, godności, równości i poszanowania różnorodności poprzez edukację, rzecznictwo i inne działania bez użycia przemocy w ramach projektów na poziomie lokalnym i międzynarodowym. 

Jako Sieć YPA promujemy lokalne i międzynarodowe działania na rzecz budowania pokoju przez młodych ludzi w całej Europie. Chcemy, aby ta przestrzeń była przyjazna i bezpieczna dla wszystkich użytkowników oraz zachęcała do dialogu opartego na wzajemnym szacunku.

TŁO

Wszystko zaczęło się w 2011 r., kiedy wybrano 90 osób budujących pokój zostało wybranych do wzięcia udziału w 3-letnim programie prowadzonym przez Radę Europy.

W trakcie projektu uczyli się o pokoju i prawach człowieka, opracowywali lokalne projekty na rzecz pokoju oraz opowiadali się za prawami i godnością człowieka.

W ten sposób stają się ambasadorami wartości takich jak prawa człowieka, pokój i dialog międzykulturowy, a także wnoszą te wartości do pracy z młodzieżą i do inicjatyw młodzieżowych w swoich środowiskach.

Uczestnicy są także zaangażowanymi multiplikatorami działającymi w organizacjach, sieciach, instytucjach i/lub grupach nieformalnych. Wreszcie, co nie mniej ważne, uczestnicy to młodzi ludzie poszukujący lepszego świata, w którym możliwy jest inny pokój!

Sytuacje konfliktowe, którymi zajmują się uczestnicy, to takie, w których społeczności doświadczają konfliktów zbrojnych, terroryzmu, zamrożonych konfliktów, rasizmu i agresywnego nacjonalizmu oraz mowy nienawiści, lub po nich dochodzą do siebie.

W projekcie uwzględniono także dyskryminację i przypadki łamania praw człowieka, których doświadczają społeczności romskie oraz młodzi migranci i uchodźcy.

Po zakończeniu tego programu uczestnicy utworzyli YPAN (Youth Peace Ambassadors Network). 

 

Sieć ta organizuje szkolenia na całym świecie i każdy może się do niej przyłączyć.