Aktywizacja młodzieży

podręcznik dotyczący uczestnictwa młodzieży

Niniejszy podręcznik powstał w ramach projektu "Aktywizacja młodzieży: Umożliwienie młodym ludziom wywierania realnego wpływu na społeczności lokalne". Można w nim znaleźć podejścia praktyczne i teoretyczne:

  • wyniki badania przeprowadzonego wśród młodych ludzi w 4 krajach
  • przykłady praktyk w zakresie uczestnictwa młodzieży na poziomie lokalnym i rzecznictwa interesów
  • materiały przydatne do zrozumienia koncepcji uczestnictwa młodzieży.

Przydatna lektura dla tych, którzy są w temacie i nie tylko.