YPAN zrzesza 88 młodych ludzi z 30 krajów członkowskich Rady Europy i Palestyny

 Wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony praw człowieka, transformacji konfliktów, budowania pokoju i dialogu międzykulturowego staramy się wprowadzać zmiany społeczne, dzięki którym możliwy jest inny pokój.

Nasza praca nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie naszych partnerów i przyjaciół, do których należą m.in: