Wsparcie dla Ukrainy

W ciągu najbliższych miesięcy miliony uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy z Ukrainy będą potrzebowały pomocy w znalezieniu źródeł informacji. Poniżej przedstawiamy pakiety informacyjne dla wszystkich uchodźców przybywających z Ukrainy.

ІНФОРМАЦІЙН ИЙ ПАКЕТ

Інформація для біженців з України

PAKIET INFORMACYJNY

Informacje dla uchodźców z Ukrainy

Pakiet informacyjny

Informacje dla uchodźców z Ukrainy