YPAN działa od poziomu lokalnego do międzynarodowego. Na poziomie krajowym członkowie realizują różne projekty związane z prawami człowieka i budowaniem pokoju, których celem jest podnoszenie świadomości na temat praw człowieka, ich naruszeń, instrumentów i mechanizmów ochrony.

W ramach inicjatyw lokalnych poruszano różne kwestie związane z prawami człowieka, takie jak wychodzenie z konfliktów zbrojnych, dyskryminacja i wykluczenie społeczne, łamanie praw człowieka społeczności romskich, nacjonalizm i ksenofobia, mowa nienawiści, dialog międzykulturowy, prawa mniejszości i przemoc wobec kobiet.

Na poziomie międzynarodowym organizujemy działania edukacyjne, do których należą m.in:

 

SZKOLENIA

RÓWNE OZNACZA RÓWNE

kurs szkoleniowy w zakresie podejścia do budowania pokoju uwzględniającego kwestie płci

18-25 sierpnia 2020 r., Thonon-les-bains, Francja

PLAN POKOJOWY

Wskazówki dotyczące przedsiębiorczości na rzecz pokoju

23-29 lutego 2020 r., Rascafria, Hiszpania

 

 

MOSTY POKOJU

uczestnicy wywodzący się z różnych środowisk w Kosowie w celu zbadania wspólnego rozumienia budowania pokoju i ich roli w tym procesie

1-5 listopada 2019 r., Leposavic, Kosowo

 

 

MAPOWANIE KONFLIKTÓW

Proaktywne podejście do technik rozwiązywania i zapobiegania konfliktom w ramach doktryny praw człowieka

7-11 października 2019 r., Cercedilla, Hiszpania

 

 

NIESTOSOWANIE PRZEMOCY W EDUKACJI NA RZECZ POKOJU

Szkolenie dla trenerów w zakresie edukacji na rzecz pokoju

7-14 lipca, Setubal, Portugalia

 

 

HISTORIE DLA POKOJU

kurs szkoleniowy umożliwiający młodym ludziom działanie w dziedzinie komunikacji poprzez rozwijanie kompetencji w zakresie opowiadania historii i dziennikarstwa pokojowego

27 maja - 4 czerwca 2019 r., Cercedilla, Hiszpania

 

 

POSZANOWANIE RÓŻNORODNOŚCI, ŻYCIE W POKOJU

kurs szkoleniowy wyposażający młodych ludzi z Serbinów i społeczności albańskiej w umiejętności i kompetencje w zakresie budowania pokoju i transformacji konfliktów

7-12 marca 2019 r., Leposavic i Gracanica, Kosowo

 

 

NAUCZANIE POKOJU

Szkolenie dla trenerów na temat wychowania do pokoju

3-11 lutego 2019 r., Limassol, Cypr 

LOVE SPEACH IS BEUTIFUL

kurs szkoleniowy dotyczący zwalczania mowy nienawiści

11-17 grudnia 2018 r., San Lorenzo, Hiszpania

SESJE STUDYJNE

DZIAŁANIA NA RZECZ POKOJU 

wzmocnienie roli młodzieży w orędownictwie na rzecz pokoju i procesu budowania pokoju od najniższego szczebla

19-24 października 2020 r., Strasburg, Francja

 

KULTURA POKOJU 

przeciwdziałanie gwałtownej radykalizacji postaw

23-30 czerwca 2019 r., Budapeszt, Węgry

MŁODZIEŻ NA RZECZ POKOJOWEJ EUROPY

wzmocnienie kultury pokoju w Europie

18-25 marca 2018 r., Budapeszt, Węgry

SEMINARIA

  •  Włączenie uchodźców wewnętrznych/uchodźców do społeczności przyjmujących -"Zróbmy sobie dom ".

  •  Budowanie pokoju z uwzględnieniemaspektu płci" - podejście uwzględniające kwestie płci w działaniach na rzeczbudowania pokoju

DZIAŁANIA ONLINE

  • Kampania"Miejsce jak dom" poświęcona małoletnim bez opieki w Europie

  • Pokojowe protesty'Solidarni z Turcją' - Gezi

  • Kampania wideo"Pokój to..." na temat znaczenia pokoju

  • Dzieci z Irlandii Północnej uczestniczące w konflikcie

  • Dzień Pokoju" z kim zawrzesz dziś pokój?